• 973 20 55 08
  • info@simmlleida.net

Servidors

Manteniment i reparació

Realitzem el manteniment dels servidors de l’empresa, tant a nivell de maquinari com de programari. Mantenim els servidors actualitzats al dia per evitar problemes de seguretat i/o virus.
També reparem els servidors de totes les marques.

Virtualització

La virtualització és un mecanisme que permet compartir una màquina física per executar diverses màquines virtuals. Aquestes màquines virtuals comparteixen els recursos lliures de CPU, memòria, disc i connexió de xarxa que d’altra manera estarien sense aprofitar esperant només puntes de treball.

Virtualitzem els servidors amb programari lliure, per a que els costos de virtualizació siguin més baixos. Creem servidors virtuals nous o virtualitzem els servidors que hi ha en funcionament, sense parar en cap moment l’empresa.